Menu

Duurzaam bouwen

Duurzame woningen en gebouwen zijn vaak gezonder voor bewoners en gebruikers. Ook zijn ze energiezuiniger en beter voor het milieu. Daarnaast bespaart duurzaam bouwen natuurlijk ook grondstoffen. Door in een vroeg stadium van het bouwproces samen met u en de architect hierover van gedachten te wisselen kunt u wel overwogen keuzes maken.

Duurzaamheid heeft ook te maken met materiaalkeuze, verantwoord omgaan met materialen en mogelijk hergebruik, door het scheiden en verantwoord storten van het vrijkomende bouwafval.

Daarnaast zijn wij “Meer met Minder-aanbieder” . Meer met minder is een initiatief van de overheid en Bouwend Nederland om het toepassen van isolerende maatregelen te stimuleren om zodoende energie te sparen, dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee.

Verbouw, Nieuwbouw, Timmerwerken